© Revista Excursionisme team 2024
Inici Novetats Revista Hemeroteca digital Concursionisme Ressenyes Foto excursionisme Calendari Llibres Contacte Com col·laborar amb nosaltres Subscripció a la revista Per anunciar-se Advertència legal
Segueix-nos a:

Condicions d’ús

Definicions

En aquestes condicions d'ús, els termes següents signifiquen: UEC: Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva correu electrònic secretaria@uec.cat Entença, 22 08015 Barcelona Espanya NIF G-08589459 Telèfon + 34 93 454 58 55 inscrita en el Registre d'Entitats Esportives del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, és l'entitat propietària del portal de la revista Excursionisme. Condicions d'ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva i l'usuari, en l'accés i ús del portal de la revista Excursionisme per part de l'usuari. Portal: El conjunt de pàgines web ubicades als llocs d'internet (URL) www.excursionisme.cat i altres que en el futur pogués tenir també el domini. Productes: Els béns i serveis que s'ofereixen a través del portal per a la valoració i/o adquisició per part dels usuaris. Usuari: La persona, física o jurídica, que accedeix i fa servir el portal.

Servei prestat

El servei

El servei prestat per UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, és el d'oferir als usuaris l'accés i ús gratuït del portal. A través de les pàgines web poden obtenir informació sobre diferents productes i serveis relacionats amb la revista Excursionisme i el món del muntanya. 

Continguts, tercers publicitaris i enllaços

Contingut: UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts mitjançant el portal (en endavant "el contingut"). L'usuari reconeix i accepta que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no es fa responsable del contingut mostrat o distribuït a través del portal. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva té el dret, però no l'obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del portal, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis i d'editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del portal. Activitats: La pràctica de l'activitat a la muntanya en totes les seves facetes implica un risc per a les persones que el practiquen. L'usuari reconeix i accepta que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de la pràctica de les activitats relacionades o de presència publicitària al portal. En concret, UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no garanteix ni es responsabilitza de les activitats de risc del muntanyisme que s'ofereixin al portal. Tercers publicitaris: Les transaccions de l'usuari amb els tercers publicitaris trobats en o a través del portal són única i exclusivament entre l'usuari i els publicitaris. L'usuari reconeix i accepta que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de la presència d'aquests publicitaris al portal. Enllaços: L'establiment d'enllaços no implica en cap cas l'existència de cap relació entre UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva i el titular del corresponent lloc web. Les unions, enllaços, reenviaments o associacions ("enllaços") amb altres pàgines web (www), possibilitats des del portal, no comporten una garantia de UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva a l'usuari. L'usuari reconeix i accepta que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol danys i perjudicis causats per l'accés a aquests enllaços.

Parts contractants i disputes

Si no s'estableix el contrari expressament, UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no és part, ni està involucrat, ni és responsable de les activitats de muntanyisme, transaccions, acords, contractes o disputes entre els usuaris i el respectiu venedor del producte . En cas de disputes, l'usuari allibera UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, i als seus agents i empleats, de qualssevol litigis, reclamacions o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionades o sorgides de tals activitats, transaccions, acords, contractes o disputes. Drets i obligacions de l’usuari

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes condicions d'ús o de la llei en relació amb la utilització del portal.

Compliment de les lleis

L'usuari es compromet a accedir i a utilitzar el portal de conformitat amb la llei, les condicions de l'ús, així com la moral i bons costums generalment acceptades. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb fins il·lícits o il·legals, lesius de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva informa els usuaris que (i) el seu registre com a usuari al portal UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva (ii) la comunicació al portal, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal comporten el consentiment inequívoc per part de l'usuari perquè UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva tracti les seves dades personals i les incorpori als fitxers corresponents de dades de caràcter personal amb la finalitat de (i) facilitar a l'usuari l'accés i ús ràpid i correcte del portal; (ii) fer més àgils per a l'usuari els tràmits d'obtenció de productes i / o serveis; (iii) agilitzar la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i / o rebuig de les sol·licituds dels productes i / o serveis a través del portal; (iv) adequar i personalitzar els productes i / o serveis a les preferències dels usuaris; (v) enviar notificacions d'actualització del portal; (vi) enviar a través de qualsevol mitjà, també per mitjans electrònics, d'informació relativa al UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, i (vii) enviar ofertes de productes i serveis comercialitzats per terceres empreses relacionades. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva informa que l'usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi. Així mateix, UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva informa a l'usuari sobre la possibilitat que exerceixi, en els termes que estableix la LOPDCP, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable de el seu tractament UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, amb domicili a Rocafort, 7 CP 08015 Barcelona a Espanya Telèfon + 34 93 454 58 55, inscrit en el Registre d'Entitats Esportives del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, amb data xx de xx de 2010, amb el número xX, (NIF G-08.589.459). Per a la seva major comoditat, l'usuari podrà exercitar aquests drets enviant un correu a l'adreça electrònica secretaria@uec.cat. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva manifesta que té implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el que disposa el RD 1720/2007. Sense perjudici de l'anterior, UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

No interferència del portal

L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar mitjançant el portal material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris utilitzar i gaudir del portal; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o un altre component nociu capaç d'interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; (vi) l'usuari no estigui facultat per transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses. L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir en el portal o en els servidors connectats al portal i a obeir els requeriments, sistemes i procediments del portal; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; (iii) no influir en el portal de manera que s'afecti negativament en les transaccions d'altres usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar altres usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d'altres usuaris; (vi) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d'altres persones o entitats; (vii) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial. L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no mostrar, vendre, transmetre, usar, emmagatzemar, extreure o explotar els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris. Prestació del servei UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva té el dret de canviar, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense cap responsabilitat, qualsevol aspecte del portal, incloent hores d'operativitat. De la mateixa manera tindrà el dret a imposar límits o restriccions a determinades utilitzacions del portal. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no garanteix de cap manera que les funcions contingudes al portal o qualsevol altre material del mateix s'ofereixin ininterrompudament o lliures de qualsevol error, ni que els errors siguin esmenats, o que el portal estigui lliure de virus o altres components nocius. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no serà responsable, ni directament ni indirectament, de les interrupcions del portal que puguin afectar la recepció, processament, acceptació o acord dels llistats o transaccions al portal. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no pot garantir la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del portal. Drets de propietat L'usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol programari utilitzat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés de UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, l'usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el portal o el seu contingut. L'usuari no podrà connectar el portal amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés a terceres parts al portal. No llicència: UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no atorga cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altres drets relacionats amb el portal o el seu contingut. Indemnització L'usuari ha de defensar, mantenir indemne i indemnitzarà UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, les seves entitats, directius, propietaris, empleats, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que se'ls ocasioni com a conseqüència (i) de l'ús del portal per part de l'usuari, (ii) l'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l'usuari i un tercer, (iv) de la lesió de drets de tercers per part de l'usuari. Garanties L'accés i ús del portal, amb tot el seu contingut, programari, funcions, materials i informació es facilita "tal com està". UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no atorga cap tipus de garantia sobre el contingut del portal, les seves funcions, materials, informació, productes i enllaços accessibles des del portal. L'usuari assumeix tota la responsabilitat en valorar i acceptar l'exactitud, qualitat i utilitat dels productes, anuncis, opinions, recomanacions, serveis, premis i informació oferts en el portal. Exoneració de responsabilitat L'usuari, de forma expressa, allibera completament a UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva de tota responsabilitat, cost, dany i perjudici que sofreixi o suportar com a conseqüència del seu accés al portal o ús del mateix, les seves dades, materials, productes, béns, serveis i informació. General

Comunicacions

Totes les comunicacions que s'hagin de fer UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva i l'usuari, es faran per correu electrònic (i) quan s'adrecin a UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, a l'adreça electrònica secretaria@uec.cat d'Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva  o , (ii) quan s'adrecin a l'usuari, a l'adreça electrònica que aquest hagi comunicat en el procés de registre com a usuari.

Llei aplicable i arbitratge

El portal i les condicions d'ús es regiran i interpretaran per les lleis vigents a Espanya. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva  i l'usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre de manera amistosa qualsevol disputa que pugui sorgir del o estar relacionada amb, les condicions d'ús i/o el portal. En el cas que les parts no puguin resoldre alguna disputa, aquesta seria definitivament dirimida per mitjà d'un arbitratge de dret, per un (1) àrbitre designat pel degà de l'il·lustre col·legi d'advocats de la ciutat o partit judicial en què tingui el domicili a l'usuari. Les parts accepten expressament que hi queden obligades i que compliran el laude o decisió arbitral.

Cessió o transmissió

Els drets i obligacions de l'usuari al portal no pot cedir ni transmetre, totalment o parcialment, per l'usuari a tercers sense el previ consentiment de UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva  a aquest efecte. L'usuari autoritza, des d'ara, a UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva a cedir els seus drets i obligacions al portal a tercers, exclusivament per als fins indicats en el punt 3.4 i sempre d'acord amb el que preveu la LOPDCP.

Ús del correu electrònic

L'usuari pot utilitzar l'adreça de correu electrònic secretaria@uec.cat per posar-se en contacte amb UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, per als fins previstos en les presents condicions d'ús i en la política de privacitat. La resposta de UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva dependrà del volum de correus rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el correcte funcionament del correu electrònic ni en la recepció ni en l'enviament. Les dades facilitades per l'usuari al correu electrònic seran tractades d'acord amb les disposicions vigents en matèria de LOPDCP.

Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula del portal o de les presents condicions d'ús és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d'aquesta, que resulti nul·la o ineficaç. La resta de les clàusules del portal o de les condicions d'ús subsistiran i tal disposició, o la part de la aquesta que resulti afectada, es considerarà no posada, llevat que hagués d'afectar les clàusules o condicions d'ús de forma integral, per resultar essencial a aquestes.

Acord únic

Les condicions d'ús contenen l'únic acord entre les parts sobre l'objecte de la relació jurídica entre totes dues.
Unió Excursionista de Catalunya
Excursionisme Advertència legal
Menu Com col·laborar Subscripció a la revista
Segueix-nos a:

Condicions d’ús

Definicions

En aquestes condicions d'ús, els termes següents signifiquen: UEC: Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva correu electrònic secretaria@uec.cat Entença, 22 08015 Barcelona Espanya NIF G-08589459 Telèfon + 34 93 454 58 55 inscrita en el Registre d'Entitats Esportives del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, és l'entitat propietària del portal de la revista Excursionisme. Condicions d'ús: Els termes i les condicions que regulen la relació jurídica entre UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva i l'usuari, en l'accés i ús del portal de la revista Excursionisme per part de l'usuari. Portal: El conjunt de pàgines web ubicades als llocs d'internet (URL) www.excursionisme.cat i altres que en el futur pogués tenir també el domini. Productes: Els béns i serveis que s'ofereixen a través del portal per a la valoració i/o adquisició per part dels usuaris. Usuari: La persona, física o jurídica, que accedeix i fa servir el portal.

Servei prestat

El servei

El servei prestat per UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, és el d'oferir als usuaris l'accés i ús gratuït del portal. A través de les pàgines web poden obtenir informació sobre diferents productes i serveis relacionats amb la revista Excursionisme i el món del muntanya. 

Continguts, tercers publicitaris i enllaços

Contingut: UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts mitjançant el portal (en endavant "el contingut"). L'usuari reconeix i accepta que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no es fa responsable del contingut mostrat o distribuït a través del portal. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva té el dret, però no l'obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del portal, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis i d'editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del portal. Activitats: La pràctica de l'activitat a la muntanya en totes les seves facetes implica un risc per a les persones que el practiquen. L'usuari reconeix i accepta que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de la pràctica de les activitats relacionades o de presència publicitària al portal. En concret, UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no garanteix ni es responsabilitza de les activitats de risc del muntanyisme que s'ofereixin al portal. Tercers publicitaris: Les transaccions de l'usuari amb els tercers publicitaris trobats en o a través del portal són única i exclusivament entre l'usuari i els publicitaris. L'usuari reconeix i accepta que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de la presència d'aquests publicitaris al portal. Enllaços: L'establiment d'enllaços no implica en cap cas l'existència de cap relació entre UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva i el titular del corresponent lloc web. Les unions, enllaços, reenviaments o associacions ("enllaços") amb altres pàgines web (www), possibilitats des del portal, no comporten una garantia de UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva a l'usuari. L'usuari reconeix i accepta que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no es fa responsable, directament o indirectament, de qualsevol danys i perjudicis causats per l'accés a aquests enllaços.

Parts contractants i disputes

Si no s'estableix el contrari expressament, UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no és part, ni està involucrat, ni és responsable de les activitats de muntanyisme, transaccions, acords, contractes o disputes entre els usuaris i el respectiu venedor del producte . En cas de disputes, l'usuari allibera UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, i als seus agents i empleats, de qualssevol litigis, reclamacions o responsabilitats, de qualsevol tipus, relacionades o sorgides de tals activitats, transaccions, acords, contractes o disputes. Drets i obligacions de l’usuari

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes condicions d'ús o de la llei en relació amb la utilització del portal.

Compliment de les lleis

L'usuari es compromet a accedir i a utilitzar el portal de conformitat amb la llei, les condicions de l'ús, així com la moral i bons costums generalment acceptades. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb fins il·lícits o il·legals, lesius de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

Informació sobre el tractament de dades de caràcter

personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva informa els usuaris que (i) el seu registre com a usuari al portal UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva (ii) la comunicació al portal, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal comporten el consentiment inequívoc per part de l'usuari perquè UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva tracti les seves dades personals i les incorpori als fitxers corresponents de dades de caràcter personal amb la finalitat de (i) facilitar a l'usuari l'accés i ús ràpid i correcte del portal; (ii) fer més àgils per a l'usuari els tràmits d'obtenció de productes i / o serveis; (iii) agilitzar la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i / o rebuig de les sol·licituds dels productes i / o serveis a través del portal; (iv) adequar i personalitzar els productes i / o serveis a les preferències dels usuaris; (v) enviar notificacions d'actualització del portal; (vi) enviar a través de qualsevol mitjà, també per mitjans electrònics, d'informació relativa al UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, i (vii) enviar ofertes de productes i serveis comercialitzats per terceres empreses relacionades. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva informa que l'usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi. Així mateix, UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva informa a l'usuari sobre la possibilitat que exerceixi, en els termes que estableix la LOPDCP, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable de el seu tractament UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, amb domicili a Rocafort, 7 CP 08015 Barcelona a Espanya Telèfon + 34 93 454 58 55, inscrit en el Registre d'Entitats Esportives del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, amb data xx de xx de 2010, amb el número xX, (NIF G-08.589.459). Per a la seva major comoditat, l'usuari podrà exercitar aquests drets enviant un correu a l'adreça electrònica secretaria@uec.cat. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva manifesta que té implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el que disposa el RD 1720/2007. Sense perjudici de l'anterior, UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

No interferència del portal

L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar mitjançant el portal material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris utilitzar i gaudir del portal; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, nociu, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent drets de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o un altre component nociu capaç d'interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; (vi) l'usuari no estigui facultat per transmetre, i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminal, o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses. L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a (i) no interferir en el portal o en els servidors connectats al portal i a obeir els requeriments, sistemes i procediments del portal; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del portal; (iii) no influir en el portal de manera que s'afecti negativament en les transaccions d'altres usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar altres usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d'altres usuaris; (vi) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d'altres persones o entitats; (vii) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial. L'usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no mostrar, vendre, transmetre, usar, emmagatzemar, extreure o explotar els noms personals o comercials, adreces, números de telèfon i de fax, adreces de correu electrònic, llistats, preus, honoraris o qualsevol altra informació relacionada amb el portal o els usuaris. Prestació del servei UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva té el dret de canviar, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense cap responsabilitat, qualsevol aspecte del portal, incloent hores d'operativitat. De la mateixa manera tindrà el dret a imposar límits o restriccions a determinades utilitzacions del portal. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no garanteix de cap manera que les funcions contingudes al portal o qualsevol altre material del mateix s'ofereixin ininterrompudament o lliures de qualsevol error, ni que els errors siguin esmenats, o que el portal estigui lliure de virus o altres components nocius. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no serà responsable, ni directament ni indirectament, de les interrupcions del portal que puguin afectar la recepció, processament, acceptació o acord dels llistats o transaccions al portal. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no pot garantir la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del portal. Drets de propietat L'usuari reconeix i accepta que el portal i qualsevol programari utilitzat en connexió amb aquest conté informació prioritària i confidencial que està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés de UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, l'usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats basats en el portal o el seu contingut. L'usuari no podrà connectar el portal amb una altra pàgina web, ni revendre ni redistribuir qualsevol part del portal, ni proporcionar accés a terceres parts al portal. No llicència: UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no atorga cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altres drets relacionats amb el portal o el seu contingut. Indemnització L'usuari ha de defensar, mantenir indemne i indemnitzarà UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, les seves entitats, directius, propietaris, empleats, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici que se'ls ocasioni com a conseqüència (i) de l'ús del portal per part de l'usuari, (ii) l'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús, (iii) de qualsevol disputa o litigi entre l'usuari i un tercer, (iv) de la lesió de drets de tercers per part de l'usuari. Garanties L'accés i ús del portal, amb tot el seu contingut, programari, funcions, materials i informació es facilita "tal com està". UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva no atorga cap tipus de garantia sobre el contingut del portal, les seves funcions, materials, informació, productes i enllaços accessibles des del portal. L'usuari assumeix tota la responsabilitat en valorar i acceptar l'exactitud, qualitat i utilitat dels productes, anuncis, opinions, recomanacions, serveis, premis i informació oferts en el portal. Exoneració de responsabilitat L'usuari, de forma expressa, allibera completament a UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva de tota responsabilitat, cost, dany i perjudici que sofreixi o suportar com a conseqüència del seu accés al portal o ús del mateix, les seves dades, materials, productes, béns, serveis i informació. General

Comunicacions

Totes les comunicacions que s'hagin de fer UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva i l'usuari, es faran per correu electrònic (i) quan s'adrecin a UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, a l'adreça electrònica secretaria@uec.cat d'Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva  o , (ii) quan s'adrecin a l'usuari, a l'adreça electrònica que aquest hagi comunicat en el procés de registre com a usuari.

Llei aplicable i arbitratge

El portal i les condicions d'ús es regiran i interpretaran per les lleis vigents a Espanya. UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva  i l'usuari faran tots els esforços raonables per a resoldre de manera amistosa qualsevol disputa que pugui sorgir del o estar relacionada amb, les condicions d'ús i/o el portal. En el cas que les parts no puguin resoldre alguna disputa, aquesta seria definitivament dirimida per mitjà d'un arbitratge de dret, per un (1) àrbitre designat pel degà de l'il·lustre col·legi d'advocats de la ciutat o partit judicial en què tingui el domicili a l'usuari. Les parts accepten expressament que hi queden obligades i que compliran el laude o decisió arbitral.

Cessió o transmissió

Els drets i obligacions de l'usuari al portal no pot cedir ni transmetre, totalment o parcialment, per l'usuari a tercers sense el previ consentiment de UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva  a aquest efecte. L'usuari autoritza, des d'ara, a UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva a cedir els seus drets i obligacions al portal a tercers, exclusivament per als fins indicats en el punt 3.4 i sempre d'acord amb el que preveu la LOPDCP.

Ús del correu electrònic

L'usuari pot utilitzar l'adreça de correu electrònic secretaria@uec.cat per posar-se en contacte amb UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva, per als fins previstos en les presents condicions d'ús i en la política de privacitat. La resposta de UEC, Unió Excursionista de Catalunya, agrupació esportiva dependrà del volum de correus rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el correcte funcionament del correu electrònic ni en la recepció ni en l'enviament. Les dades facilitades per l'usuari al correu electrònic seran tractades d'acord amb les disposicions vigents en matèria de LOPDCP.

Conservació de la relació jurídica

Si qualsevol clàusula del portal o de les presents condicions d'ús és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició, o la part d'aquesta, que resulti nul·la o ineficaç. La resta de les clàusules del portal o de les condicions d'ús subsistiran i tal disposició, o la part de la aquesta que resulti afectada, es considerarà no posada, llevat que hagués d'afectar les clàusules o condicions d'ús de forma integral, per resultar essencial a aquestes.

Acord únic

Les condicions d'ús contenen l'únic acord entre les parts sobre l'objecte de la relació jurídica entre totes dues.
Per anunciar-se Advertència legal
© Revista Excursionisme team 2024
Unió Excursionista de Catalunya
Excursionisme Advertència legal