© Revista Excursionisme team 2022
Segueix-nos a:

Equip de redacció

Edita

Unió Excursionista de Catalunya

Direcció

Ramon Pascual Berghaenel

Subdirecció

Lluís Catasús i Cols

Consell de redacció

Jordi Martorell Concepció Arnau Manel Canales Pasqual Garriga i Martí Bernat Ros Eduard Soler Carles Udina Isidro Jabato

Redactora

Jordina Tarré i Olaiz

Maquetació

Josep M. Montaner i Reig

Reproducció digital

Tren Estudi Gràfic

Producció

Gráficas Campás

Webmaster i Community Manager

Lluís Catasús Cols

Dipòsit legal

B-14822-1975
Unió Excursionista de Catalunya
Excursionisme

Amb el suport de

Excursionisme és membre de

Segueix-nos a:

Equip de redacció

Edita

Unió Excursionista de Catalunya

Direcció

Ramon Pascual Berghaenel

Subdirecció

Lluís Catasús i Cols

Consell de redacció

Jordi Martorell Concepció Arnau Manel Canales Pasqual Garriga i Martí Bernat Ros Eduard Soler Carles Udina Isidro Jabato

Redactora

Jordina Tarré i Olaiz

Maquetació

Josep M. Montaner i Reig

Reproducció digital

Tren Estudi Gràfic

Producció

Gráficas Campás

Webmaster i Community Manager

Lluís Catasús Cols
© Revista Excursionisme team 2022
Unió Excursionista de Catalunya
Excursionisme

Amb el suport de

Excursionisme és membre de

Dipòsit legal

B-14822-1975