Revista Excursionisme

Segueix-nos a:
Periodicitat bimestral (6 números a l'any). Coberta en color i 40 pàgines interiors en format A4 i a tot color. Disseny professional, actual i innovador. Pel que fa als continguts, s'intenten abraçar tots els camps i disciplines de l'excursionisme, oferint eines i recomanacions per a una pràctica segura d'aquest esport, sense oblidar, però, el vessant més cultural que sempre ha distingit l'excursionisme català i particularment la UEC.
© Revista Excursionisme team 2022
Tot plegat, amb un enfocament periodístic, que intenta donar atractiu i rigor als textos. La revista Excursionisme és membre de l'APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català). Edició de 2.400 exemplars. Distribució comercial de la revista arreu de Catalunya. Enviament de la revista a tots els socis de la UEC i subscripció oberta al públic en general, a les biblioteques i a altres centres excursionistes.
Unió Excursionista de Catalunya
Excursionisme
© Revista Excursionisme team 2022

Revista Excursionisme

Periodicitat bimestral (6 números a l'any). Coberta en color i 40 pàgines interiors en format A4 i a tot color. Disseny professional, actual i innovador. Pel que fa als continguts, s'intenten abraçar tots els camps i disciplines de l'excursionisme, oferint eines i recomanacions per a una pràctica segura d'aquest esport, sense oblidar, però, el vessant més cultural que sempre ha distingit l'excursionisme català i particularment la UEC. Tot plegat, amb un enfocament periodístic, que intenta donar atractiu i rigor als textos. La revista Excursionisme és membre de l'APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català). Edició de 2.400 exemplars. Distribució comercial de la revista arreu de Catalunya. Enviament de la revista a tots els socis de la UEC i subscripció oberta al públic en general, a les biblioteques i a altres centres excursionistes.
Segueix-nos a:
Unió Excursionista de Catalunya
Excursionisme